B.S.M.-de Jong® therapie

“Een therapie die  het gedrag van het kind wil  begrijpen zodat het kan helpen om het kind  optimaal te laten rijpen

Worstelt uw kind met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, is er de diagnose ADHD, ADD, autisme of een autisme gerelateerde stoornis, concentratieproblematiek waardoor uw kind niet optimaal gebruik kan maken van zijn/haar capaciteiten, dan is er vrijwel nooit één oorzaak aan te wijzen. De problemen kunnen heel divers zijn:

  • achterstand in de motoriek (te grote bewegelijkheid,   neiging tot struikelen, onhandigheid, problemen met schrijven/aankleden);
  • achterstand in de sociale en emotionele ontwikkeling (niet aangeraakt willen worden, sfeer niet aanvoelen, huilerig/te druk zijn);
  • achterstand in de cognitieve ontwikkeling (problemen met lezen/dyslexie, rekenen/dyscalculie, spellen, concentratie, geheugen);
  • ADHD, ADD, PDD-nos, NLD en/of problemen vallend binnen het autistisch spectrum.

De B.S.M. – de Jong® therapeut ziet het kind als één geheel (lichaam en gedrag) en gaat op zoek naar de oorsprong  van het probleem/gedrag. Daarbij houdt  hij/zij rekening met factoren als neurologie, voeding en beweging maar ook zaken als zwangerschap en bevalling. Na het intakegesprek stelt de therapeut een oefenprogramma samen dat is afgestemd op het kind. Dit oefenprogramma bevat hersenstimulerende B.S.M. – de Jong® oefeningen om bepaalde delen van het brein te helpen uitrijpen. Daarnaast kunnen aanbevelingen met betrekking tot voeding, supplementen en osteopatische behandelingen deel uitmaken van het advies.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onderstaande adressen.

www.bsmdejongtherapeuten.com

www.ibsm.nl
www.facebook.com/bsmdejong
www.twitter.com/BSMdeJong
www.bsmdejongtherapeuten.com/blog